थारू सेवा समाज काठमाडौं, नेपाल

प्रथम कार्य समिति

 

पद

नाम

ठेगाना

सम्पर्क नम्वर

अध्यक्ष ई विद्यानन्द चौधरी ९८४९२९९०५५
महासचिव अ महेश्वर प्रसाद चौधरी ९८४१४२४२०५
कोषाध्यक्ष श्री डम्वर प्रसाद चौधरी ९८४१२३९३०९
सदस्य श्री दिपक कुमार मण्डर ९८५१०१७६१६
सदस्य श्री कृष्ण नन्दन चौधरी ९८४५०४०३६४
सदस्य श्रीमती तारा कुमारी चौधरी ९८६१६७६०२४
सदस्य श्रीमती गिता कुमारी चौधरी ९८४९४६६८४७८
सदस्य श्री चन्द्र प्रसाद चौधरी ९८५११८०२१९
सदस्य श्री सिताराम चौधरी ९८४१९८१७५४

सल्लाहकारहरू:-

माननिय तेजुलाल चौधरी ९८५१०५२२६६
डा नरेन्द्र कुमार सिंह ९८५१०४५२४९
डा पुलकित चौधरी ९८५१०६१७७५
श्री बुधसेन चौधरी ९८५२८९००४